Fyzické účinky znečištění

Přehled

Fyzické účinky znečištění jsou různorodé. Znečištění, v mnoha formách, může mít okamžité a dlouhodobé účinky na vaše tělo systémy a vaše celkové zdraví. Vystavení se znečištění také ovlivňuje vaši kvalitu života a může zvýšit riziko některých chronických onemocnění. Fyzické účinky znečištění na vaše zdraví závisí na druhu znečištění, které je nejčastěji vystaveno, včetně znečištění ovzduší, vody nebo hluku.

Znečištění ovzduší

Podle laboratoře Lawrence Berkeley National Laboratory (LBL), laboratoře vědeckého výzkumu pro Ministerstvo energetiky USA, závisí míra poškození znečištění ovzduší na úrovni vystavení škodlivým chemikáliím. Čím delší je vaše expozice těmto chemikáliím a čím vyšší je koncentrace chemikálií, na které jste vystaveni, tím vyšší je míra vystavení a pravděpodobnost, že budete trpět nemocí spojenou se znečištěním ovzduší. Krátkodobé zdravotní účinky znečištění ovzduší na zdraví zahrnují: podráždění očí, nosu a krku, infekce horních cest dýchacích – včetně bronchitidy a pneumonie – bolesti hlavy, nevolnost, alergické reakce a exacerbace zdravotních stavů, jako je emfyzém a astma. Dlouhodobé fyzikální zdravotní účinky znečištění ovzduší mohou zahrnovat chronické respirační onemocnění, rakovinu plic a srdeční onemocnění. Dlouhodobá expozice znečištění ovzduší může dokonce způsobit poškození mozku, nervů, jater nebo ledvin, uvádí LBL.

Znečištění vody

Příručka o znečišťování vod, webová stránka Spojeného království věnovaná minimalizaci rizika expozice vodnímu znečištění, uvádí, že znečištění vody má větší pravděpodobnost, že bude mít dlouhodobé zdravotní účinky než okamžité účinky na zdraví. Průvodce naznačuje, že chemické látky – jako jsou těžké kovy – z průmyslových procesů jsou obzvláště škodlivé zdroje znečištění vod. Těžké kovy, které se hromadí v jezerech a řekách, poškozují ryby a jiný mořský život a lidi, kteří je jedí. Mezi fyzikální účinky těžkých kovů na zdraví patří tupý vývoj, vrozené vady a možná rakovina. Jiné fyzikální zdravotní účinky spojené s požitím vody kontaminované průmyslovým odpadem zahrnují potlačení imunity, selhání reprodukce a akutní otravu. Dalšími problematickými znečišťujícími látkami, které lze nalézt ve vodě, jsou: mikrobiální znečišťující látky z odpadních vod, nadměrné organické látky a živiny a částice síranu z kyselého deště.

Hluková zátěž

Podle článku Rick Weiss ve Washingtonu Postu z 5. června 2007 je více než 100 milionů Američanů pravidelně vystavováno hladinám hluku nad 55 decibelů – federální agentury naznačující, že hladina hluku je přiměřená intenzita pozadí. Nadměrné vystavení hluku může vyvolat pocit obtěžování, narušit spánek a způsobit kognitivní poruchy a zvýšit váš krevní tlak. Podle Národní asociace úředníků pro hluk je hluk stresujícím faktorem, který ovlivňuje vaše zdraví a může zhoršit vaše stresové zdravotní stavy, včetně hypertenze, vředů, koronárních onemocnění, kolitidy a bolesti hlavy. Nadměrné vystavení hluku může dokonce způsobit, že se vaše dítě narodí s vrozenými vadami nebo s nízkou porodní hmotností, naznačuje NANCO. Mezi krátkodobé zdravotní účinky hluku patří: zvýšená srdeční frekvence, rychlost dýchání a krevní tlak spolu s inhibicí trávicích procesů.